Minderbroedersgang

Minderbroedersgang te Mechelen

De Minderbroedersgang in onze stad Mechelen is een doorgang tussen het Sint-Romboutskerkhof, Onder den Toren, het Jef Denijnplein en de Melaan. Het kleine en smalle straatje is genoemd naar het voormalige Minderbroedersklooster.

Het straatbeeld van oudsher is getypeerd door belangrijke historische gebouwen: namelijk de Heilige Geestkapel en de Heilge Geesthuis of het Bureel van Weldadigheid, nu Beeldsmederij De Maan; het minderbroederklooster, sinds 1968 op de kerk na ingenomen door het Cultureel Centrum Burgemeester A. Spinoy; tenslotte een gedeelte van het Spaans Gasthuis, thans verbouwd tot de Cellekens en de Technische Scholen Mechelen. Naast de Cellekens bevind zich een gekend Fonduehuisje “Die Broederkes

De Cellekens als weldadigheidsinstelling

De Cellekens is als weldadigheidsinstelling opgericht in 1620 door dame Anna de Blehen met het doel kosteloos onderdak te verlenen aan behoeftige meisjes en kinderloze weduwen. Oorspronkelijk waren dezen ondergebracht in de Augustijnenstraat of woonden verspreid in de stad Mechelen, en werden aan huis verzorgd,. Men kan het een beetje vergelijken met de thuiszorg van vandaag.

De prachtige binnentuin met kunstbeelden kan je zien door de 18de eeuwse rondboogpoort. Flankerende gedenkplaten met links het opschrift “Ingericht 1620 door Mevrouw Anna de Blehen, weduwe van Jonckheer Jacob Quarré – Alhier overgebracht en herbouwd in 1854 door het Bureel van Weldadigheid“; rechts de namen van de weldoeners.

Het gebouw De Cellekens werd getransformeerd tot een kunst- en cultuurcentrum met een prachtige binnentuin waar kunstenares-bewoonster Mariette Teugels haar beeldhouwwerken tentoonstelt. Ontdek de geschiedenis van het gebouw en volg de rondleiding door het atelier en de binnentuin.
Locatie : Minderbroedersgang 12, Mechelen

De Minderbroedersbrug

De oudere generatie van inwoners in Mechelen vond de oudere boogbrug mooier dan de huidige, maar dat zijn persoonlijke meningen. Van de oorspronkelijke brug heeft men via archeologische onderzoeken niet juist
kunnen achterhalen wanneer de oorspronkelijke brug is gebouwd, maar schattingen spreken toch van de 16de eeuw. De naam Minderbroedersbrug werd vernoemd naar de naastgelegen Minderbroederskerk.

Spaans Gasthuis

Het voormalig “Spaans Gasthuis“, is heden ingenomen door de Technische Scholen Mechelen en het Gesticht De Cellekens. Aanvankelijk stond hier in de 16de eeuw het zogenaamde “Hof van Saksen” of “Hof van Muizen“. In 1591 werd dit hof door de aartshertogen Albrecht en Isabella heringericht als “Spaans gasthuis“, voor de verpleging van zieke en gewonde soldaten. Sedert 1969 zijn de Technische Scholen Mechelen gevestigd in een deel van het gebouw.

Het gebouw is van de straat afgesloten door een bakstenen muur met toegangspoort uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Aan het gebouw bevind zich een neogotische kapel, opgetrokken in 1884 naar ontwerp van architect F. Baeckelmans. Het Spaans gasthuis is opgenomen als Onroerend Erfgoed in Vlaanderen (België)
Locatie : Onder-den-Toren 14, Mechelen

Minderbroederskerk

De minderbroederskerk is de voormalige kerk van het Minderbroedersklooster te Mechelen gesticht in 1231 door Wouter II Berthout. De eerste kloosterkerk was een eenvoudig zaalkerkje, en was gelijklopend ten zuiden van de huidige kerk gelegen. Na tal van branden en plunderingen werd in 1606 de bouw van een nieuwe kerk aangevat, die in 1610 ingewijd werd door aartsbisschop Mathias Hovius.

Door tussenkomst van stad en bevolking werd de kerk herhaaldelijk rijkelijk ingericht, met onder andere marmeren praalgraven, onder meer van Margareta van York (1503), van vooraanstaande personen door Lucas Fayd’herbe, met beeldhouwwerken van Fr. Langhemans (17de-eeuws), met schilderijen van Antoon van Dijck enzovoort. De Minderbroederskerk heeft in de loop der jaren een aantal wijzigingen ondergaan.
Locatie : Minderbroedersgang 5, Mechelen

De Heilige Geestkapel en het Heilige Geesthuis

De voormalige Heilige Geestkapel en het Heilige Geesthuis behoren tot de oudste gebouwen van de stad Mechelen. De Heilige Geestkapel in gotische stijl, word reeds beschreven vóór 1300 in de Sint-Romboutsparochie. Ze werd eind 13de eeuw opgetrokken voor de Tafel van de Heilige Geest, een armeninstelling van Sint-Rombout. In de kapel werden de missen opgedragen en aalmoezen uitgereikt. Later deeden de gebouwen dienst als voorloper van het Sociaal Huis, waar de kapel dienst deed als wachtzaal voor de armen die hun bijdrage kwamen ophalen.

Na deze administratieve kantoor functie, kocht de stad in 1968 de gebouwen en richtte ze in als stadspoppentheater onder beheer van Jef Contryn. Helaas werd de kapel behoorlijk verminkt door het aanbrengen van de betonnen theaterinrichting voor het poppentheater.

Na een grondige restauratie is de middeleeuwse Heilige Geestkapel terug heropend in maart 2016. Dankzij de vakkundige restauratie onder beheer van de architecten Beeck & Hermans bvba, en Architectenburo Oostpool werd de ruimte volledig in eer hersteld door aannemer Building nv uit Ranst. De historische interieurelementen en de schitterende eiken dakspannen zijn sinds de restauratie weer te bewonderen.

Sinds april 2015 maakte beeldsmederij De Maan gebruik van het Heilige Geesthuis. Nu De Maan meer ruimte heeft gekregen op de bovenbouw, kwam de Heilige Geestkapel en het Heilige Geesthuis terug in handen van de stad Mechelen. Zowel particulieren als bedrijven kunnen de eeuwenoude gebouwen vanaf dan gebruiken tegen een vergoeding, voor evenementen allerlei zoals recepties, huwelijksfeesten, tentoonstellingen en nog veel meer.

Beeldsmederij “De Maan”

Het huidige Figurentheater DE MAAN bouwt voort op de lange traditie van het Mechels Stadspoppentheater, dat in 1948 door poppentheaterpionier Jef Contryn werd opgericht. Louis Contryn, de zoon van Jef, zette de traditie daarna verder. Hij was één van de belangrijkste Vlaamse promotors en beoefenaars van het poppen- en figurentheater. Willem Verheyden nam van 1995 tot 2013 de directiefakkel over van Louis Contryn.

De nieuwe standplaats van Beeldsmederij DE MAAN telt naast kantoren en een atelier, een grote en een kleinere zaal en aanhorigheden. De troeven van het gebouw zijn onder andere een cultuurcafé, een theaterzaal van 180 plaatsen en een kleinere theaterzaal voor repetitie, onderzoek en kleinere voorstellingen met een maximumcapaciteit van 124 personen.

De Gouden Kubus is geïnspireerd op de Maanlander die bij de Apollo 11 missie hoorde, het eerste ‘voertuig’ dat ooit op de maan landde.

De historische gebouwen, De Heilige Geestkapel en het Heilige Geesthuis, werden gerenoveerd door architectenbureau Beeck. Dit alles onder de deskundige leiding van de stadsarchitecte Barbara Adriaensen en haar team.
Locatie : Minderbroedersgang 3, Mechelen

Cultuurcentrum van Mechelen

Het Cultuurcentrum Mechelen situeert zich op het Cultuurplein. Op dit plein lag vroeger het pandhof van het Minderbroedersklooster. Vandaag blijft alleen nog de kerk over als herinnering. Margareta van York werd hier in 1503 begraven.

Wanneer u het cultuurplein binnentreed dan is het eerste wat opvalt, de poppen. Deze poppen zijn speciaal daar geplaatst voor kinderen tot 12 jaar. Geef de poppen de gekste houdingen, en neem een selfie met jezelf of andere vriendjes. Alleen, je mag niet klimmen of hangen aan de poppen, want dat is voor u en de poppen niet leuk, afgesproken ?

Het Cultuurcentrum biedt een gevarieerd kwalitatief podiumaanbod van humor, theater, muziek, film, literatuur en dans voor jong en oud.

Het Cultuurcentrum zet graag in op een volwaardig school- en familieprogramma om van jongs af de culturele interesse te prikkelen. De voormalige kloosterpanden van de minderbroeders werden in de jaren vijftig gesloopt voor de bouw van het Cultureel Centrum Burgemeester Antoon Spinoy
Locatie : Minderbroedersgang 5, Mechelen
Lees ook de pagina Cultuurcentrum Mechelen

Bron : inventaris onroerend erfgoed, Beeldsmederij De Maan, Mechelen Mapt

Afbeeldingen : Verschueren Eddy, Jan Smets, Karel Somers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *