Nonnenstraat in het Groot-Begijnhof

Nonnenstraat en Begijnenhuizen

De Nonnenstraat loopt van de Nieuwe Beggaardenstraat naar de Guido Gezellelaan waar de voormalige Nonnenpoort stond. De eertijds verwijderde Nonnenpoort verleende toegang tot het voormalige Klooster van Blijdenberg met de zogenaamde “Nonnen van Mechelen“, het oude Begijnhof en het vroegere Klooster van Thabor, alle juist buiten de stadsomwalling gelegen. Na verwoesting van de poort, kloosters en begijnhof (in de tweede helft van de 17de eeuw) werd de toenmalige “Kerkstraat” of “Rechtestraat” genaamd, vanaf 1851 opnieuw “Nonnenstraat” genoemd.

De Nonnenstraat in het Groot Begijnhof is een belangrijke straat en staat eveneens op de UNESCO-lijst van werelderfgoed. In deze straat bevinden zich de eerst aangekochte eigendommen van de Begijnen.

Het voormalige “Hof van Fontes” (nrs 18 tot 22) en de zogeheten “Refugie van Sint-Bernards“. Begin van de straat bevond zich eertijds een ingangspoort, die verdween eind 18de eeuw.

Het straatbeeld van de Nonnenstraat word getypeerd door de mooie dominerende “Begijnenkerk” en een ritmische afwisseling van breed- en diephuizen met in min of meerdere mate aangepaste lijst- en trapgevels, opklimmend tot de tweede helft van de 16de en tot de 17de eeuw. Behorende tot de Nonnenstraat merken we bij onze rondgang door deze straat twee doorgangen met huisjes rondom een binnenkoer waaronder de bij toeristen en Mechelaars gekende “Jezuspoort” uit de 16de eeuw.

Begijnenhuizen met eigentijdse naam

Enkele mooie voorbeelden van beschermde Begijnhuizen als bezienswaardigheid zijn o.a begijnenhuis Sint-Monica (nr 13), vervolgens huis Sint-Rumoldus dat gebouwd is in 1695 (nr 11), begijnenhuizen “Sint-Birgitta” en “Bruynheer Convent“, zijn gesticht in 1599 door Barbara Van Schore, later omgedoopt tot de smakelijke titel “Zoete Naam Jezus” (nrs 23 en 25).

Het huisDoorn Kroon” met als opschrift “Het Baecx convent 1547” staat op de gevelsteen (nr 16), Op het huis Convent Van Den Brande“, bemerk je een arduinen gevelplaat met opschrift: Gefondeert door Elisabeth Van Den Brande anno 1613“. Het bord “Die Nonnekes” aan de huisgevel verwijst naar het voormalige restaurant (nr 40).

De voormalige infirmerie of “Kranken” van het Begijnhof bevind zich voor een deel in de Nonnenstraat (nr 31). De infirmerie was Ingeplant op het terrein, tussen de Krankenstraat, Nonnenstraat en Guido Gezellelaan, wat vandaag deels afgebroken en verbouwd is.

Een ander pareltje van het Begijnhof is het “Nieuw Convent van de Heilige Familie” met als opschrift op een gevelplaat: “Convent gefundeert door Juffrouw Elisabeth van Nerum op het oudt begijnhof buyten de Stadt in het Jaer ons Heere duysent vijf hondert vier en sestigh” (nr 01). Eertijds het “Hof van Fontes“, dat in 1595 aangekocht werd door de begijnen.

De Jezuspoort, pittoresk en idylissch

Rechts naast het Hof van Fontes bevind zich een overwelfde boogvormige doorgang, de latere zogenaamde “Jezuspoort“. Als je de Jesuspoort binnenstapt zie je onder de poort een gotische kolom als getuige van de overblijfselen van het Hof van Fontes dat zich bij de aankoop in 1595 uitstrekte tot aan de huidige kerk. Deze poort kan samen met het Groen Waterke, tot één van de meest geschilderde en gefotografeerde gebouwen van Mechelen gerekend worden.

Vier prachtige begijnenhuisjes “Sint-Cordula“, “Heilige Rozenkrans“, “Sint-Job” en “Sint-Liborius” zijn opgesteld rondom een rechthoekige gekasseide binnenplaats met graspleintje en huis, toegankelijk via het kleine bakstenen rondboogdeurtje.

Begijnhofkerk

De Begijnhofkerk is een prachtige barokke kerk gelegen in de Nonnenstraat. De bouw werd aangevat in 1629 naar ontwerp van Jacob Franquart en de bouwkundige P. Huyssens. In 1638 was de Begijnhofkerk reeds in gebruik hoewel de inwijding door G. Nemius, bisschop van Antwerpen pas in 1647 plaats vond.

Na de dood van J. Franquart (1640) is de kerk voltooid door Lucas Fayd’herbe. Volgens de geschiedenis stond hier oorspronkelijk een andere kerk die in 1596 door M. Van den Hove, aartsbisschop van Mechelen, werd ingewijd.

Delen van deze kerk zouden in de huidige bewaard zijn gebleven. Meer info over de Begijnhofkerk en andere Mechelse kerken kan u lezen op de pagina “Religieus Mechelen

Sinds enkele jaren behoort de Nonnenstraat, samen met de omliggende straten van het Groot Begijnhof tot de jaarlijkse route van‍”Kunst op het Begijnhof‘”. Verscheidene bewoners openen dan hun gratis te bezoeken begijnhofwoningen voor kunstenaars allerhande.

Bereikbaarheid :
Met de auto : Parkeren in het Begijnhof is niet mogelijk. Dichtstbijzijnde parking is het Rode Kruisplein. (Tijdens het weekend gratis parkeren). Alternatieve ondergrondse parking Kathedraal aan het begin van de Sint-Katelijnestraat.
Met openbaar vervoer : Bushalte Guido Gezellelaan bus 500

Bron : inventaris onroerend erfgoed, mechelen.mapt,
Afbeeldingen : Verschueren Eddy
Gerelateerde pagina’s : Brouwerij Het Anker, Begijnhofkerk, Groen waterke

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *