Nieuwe Brandweerkazerne Mechelen

Bouw nieuwe brandweerkazerne start midden 2017

Midden 2017 start de aannemer met de werken van de nieuwe brandweerkazerne van Mechelen. In 2019 moet de nieuwe kazerne operationeel zijn. Het schepencollege heeft de bouw van de nieuwe brandweerkazerne in Mechelen toegewezen aan Groep Van Roey

De inplanting van de nieuwe kazerne “de Nekker” is voorzien op een terrein van ca 18.000 m² naast de Nekkerhal. De nieuwbouw zal niet enkel de brandweer huisvesten, maar ook de uitvoeringsdiensten van de Groep Mechelen. Het stadsmagazijn betrekt trouwens het grootste deel. Er werden drie offertes ingediend. Een deskundige jury heeft het winnende ontwerp geselecteerd.

Brandweer en uitvoeringsdienst krijgen in het winnend ontwerp een gezamenlijke inkom en parking. De brandweerkazerne omvat een kantoorgebouw met vijf bouwlagen, een voertuigen-hal die volledig vrij overspannen is, dus zonder palen of stutten die het snel uitrukken zouden belemmeren. Bovenop de voertuigenhal worden een fitnessruimte en sporthal voorzien. In het kantoorgebouw worden ook de slaapkamers ondergebracht. Daarnaast voorziet het winnend ontwerp ook ateliers, een oefentoren en een oefenterrein.

Bijna energieneutraal

De brandweerkazerne zal plaats bieden aan een 30 à 40-tal medewerkers ( brandweer en administratief ), die gelijktijdig het gebouw zullen betrekken.

Omwille van de klimaatambities van Mechelen wordt het kantoorgebouw een zogenaamd BEN-gebouw (Bijna Energie Neutraal). Nu het winnend ontwerp is gekozen, moet het door de projectontwikkelaar verder programmatorisch verfijnd worden, zodat de bouwaanvraag zo snel mogelijk kan ingediend worden”, zegt schepen van Openbare Werken Christiaan Backx.

De totale investering die Groep Van Roey doet, bedraagt 28 945 389 euro, BTW inbegrepen. De beschikbaarheidsvergoeding bedraagt per jaar 2 424 815 euro.  De aandelen van de stad en de hulpverleningszone Rivierenland in de beschikbaarheidsvergoeding bedragen respectievelijk 61,5 % en 38,5 %.  Rivierenland draagt de volledige kost van het gedeelte voor de brandweerzone. “Een DBFM-formule (Design, Build, Finance, Maintain) heeft het voordeel dat het volledige bouwrisico gedragen wordt door de ontwikkelaar van het project”, argumenteert Backx.

Buurtpark in Dageraadstraat

De huidige kazerne aan de Dageraadstraat, die tot op de draad versleten is, wordt gesloopt.

Het is onze ambitie om de ruimte die vrijkomt in dit binnengebied na de sloop in te richten als buurtpark, waar ontmoeting, ontspanning, sport en spel centraal staan. Een oppervlakte van 1 ha park beschouwen we daarbij als richtinggevend. Het park moet een meerwaarde betekenen voor zowel de (nieuwe) bewoners als de omgeving. Als referentieprojecten verwijs ik naar park Donkerlei of het nieuwe Caputsteenpark”, zegt burgemeester Bart Somers.

De gebouwen en terreinen van het stadsmagazijn aan de Grote Nieuwedijkstraat zullen we voor verkoop aanbieden aan de markt van de projectontwikkelaars. Als nieuwe bestemming voorzien we hier woonuitbreidingsgebied.

Grote verhuis in brandweerzone Rivierenland

De nieuwbouw aan de Nekker wordt de eerste nieuwe kazerne van de eengemaakte brandweerzone. Op lange termijn worden ook de brandweerposten van Boom en Niel gecentraliseerd in een post Rupel ( in de buurt van het 5-gemeentepunt ). Ook de kazerne van Heist-op-den-Berg krijgt een betere locatie, in de buurt van de Lostraat, en post Willebroek verhuist naar Tisselt ( aan het rond punt Mazda ). Alle geplande verhuisbewegingen zijn het gevolg van de risicoanalyse van de brandweerzone Rivierenland die onder meer de aanrijtijden van de interventievoertuigen optimaliseert.

De verhuis van de beide ziekenhuiscampussen in 2018 en de brandweerkazerne in 2019 naar de rand van de stad heeft ook een gunstige invloed op de leefbaarheid in de binnenstad. Zo zal de overlast van het sirenelawaai van de prioritaire voertuigen in de binnenstad en op de vesten daardoor opvallend verminderen.

Datum bericht : 14 september 2016
Interviews :
Bart Somers (burgemeester)
Christiaan Backx (schepen van Openbare Werken)

Foto’s en tekst Stad Mechelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *