Sinte-Mettetuin officiële opening

Sinte-Mettetuin – Officiële opening

Sinds zondag 5 juni 2016 ziet de binnenstad van Mechelen er weer een stuk groener uit. Na een muzikaal intermezzo van de mobiele beiaard, sprak Koen Anciaux (schepen Sociaal Huis / OCMW voorzitter) tal van omwonenden toe tijdens de officiële opening van de Sinte-Mettetuin.

Ik nodig iedereen uit een kijkje te komen nemen in deze historische bijzondere tuin. Deze Sinte-Mettetuin is de tweede, na de Rik Wouterstuin vorige zondag, die wij als stad openen in een reeks van tuinen en parken die wij gaan openen in de binnenstad en onze wijken, omdat we nog meer groen in onze stad willen” vertelt Koen Anciaux

Dit stadspark met een oppervlakte van 6700 m2, verbindt al jaren de Bruul, Lange Schipstraat en de Schaalstraat. Vanuit dit stadpark heb je vanuit verschillende hoeken een mooie kijk op de Sint-Romboutstoren, en de mooie kerktoren van de “Onze-Lieve-Vrouw-van-Leliëndaalkerk”.

De Sinte-Mettetuin heeft zijn naam te danken naar aanleiding van de Sint-Maartenskapel die rond 1830 werd afgebroken. Achteraan in de tuin zien we een klooster prieeltje, wat vanaf half 17de eeuw, tot de afschaffing van het klooster van Leliëndaal in 1783, gebruikt werd als meditatieruimte voor de zussen die verbonden waren aan het Norbertinessenklooster. De kerk van “Onze-Lieve-Vrouw-van-Leliëndaal” is daar nog een mooi restant van”.vertelt Koen Anciaux

Groen en ruimte belangrijk in een stad

Groen en ruimte in de stad is zeer belangrijk en noodzakelijk vooral voor mensen die in de stad komen wonen. Kinderen moeten zich kunnen ontwikkelen, kunnen spelen, mensen moeten zich kunnen bewegen, even weg van de drukke winkelstraten. Er is een overdekte fietsenberging, een speelelement en fitnesstoestellen. De Sinte-Mettetuin zal vanaf vandaag ook in het weekend open zijn” weet de schepen hier nog aan toe te voegen.

Sinte-Mette, kon tijdens de opening niet aanwezig zijn, maar een vertegenwoordigster van het Sinte-Mette Genootschap, nam het voortouw en nodigde na de toespraak iedereen uit het gekende Sinte-Mettelied samen te zingen.. “Sinte-Mette van de ruggenuchte, en met zijne grijzen baard, …” iedereen zong prompt het lied ten volle mee.

Marina De Bie (schepen van Natuur- en Groenontwikkeling) verwijst ook nog even naar de opening van de Rik Wouterstuin, en vindt het dan ook belangrijk om meer groen en ruimte te blijven realiseren in de stad. Ook aan deze Sinte-Mettetuin is 1600 m2 extra groen toegevoegd.

Het ontwerp van dit stadspark beantwoord volledig aan onze wensen, kijk maar naar de mooie grote boom, maar ook naar tal van nieuwe elementen die zijn toegevoegd. .De ontwerpers hebben gekozen voor een hele variëteit aan struiken en bloemen. bewust is er gekozen om de aanwezige vliet niet open te leggen, maar hebben we gekozen om het karakter van water te illustreren met een tapijt van blauwe bloemen” vertelt Marina De Bie.

Marina De Bie verwijst als schepen van Mobiliteit ook naar de extra 75 overdekte plaatsen om fietsen te stallen.in deze Sinte-Mettetuin, daar waar er al 50 % extra fietsenstallingen zijn bijgekomen onder in de Bruul.  Ze wil alvast blijven stimuleren dat inwoners met de fiets in de stad komen winkelen, en zal daar blijven aan werken. Iedere euro die hier geïnvesteerd werd, is het waard, een stukje natuur, een stukje groen brengen in onze stad.

Ontwerpbureau Stramien, de ontwerper van deze tuin, verwijst naar zijn jaarlijkse cultuurtrip naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij net van terug is.

Ik ben steeds verbaasd over de respectvolle omgang met het landschappelijk erfgoed van de Britten. Over het kanaal lijkt de geschiedenis belangrijk en minder geschonden, is samenhang in steden groter, bomen ouder, de harmonie van het landschap sterker, en misschien zelfs de mondaine Brit wat gelukkiger

Een gevarieerde tuin tussen 100 jaar geschiedenis

Begrijp onze vreugde toen we bij Stramien in 2011 hoorden, dat wij het ontwerp mochten maken voor de Sinte-Mettetuin in het centrum van deze mooie stad Mechelen. Van alle Belgische steden, is Mechelen de stad die het grootst aantal beschermde monumenten en gebouwen telt. Een stad die reeds jaren naar samenhang, harmonie en begroening streeft. Een rustige verblijfsruimte in de drukke stad was de visie van ons en van het stadsbestuur. De nieuwe stadstuin moest verbindend zijn met de omringende gebouwen en straten, moest gevarieerd zijn, zoals het ook hoort tussen een 100 jaar oude geschiedenis” vertelt de functionaris van het ontwerpbureau.

Daar planten levend materiaal zijn, moet deze tuin met de jaren nog ingroeien. Doorheen de jaren gaat deze Sinte-Mettetuin enkel rijker, dikker aanvullen, en zijn structuur beter vinden. Iedereen hoopt dat deze verborgen tuin, een plek wordt om te ontdekken, te koesteren en te verblijven, maar ook vooral dat iedereen zijn verantwoordelijk zal dragen om deze prachtige tuin, samen netjes en ongeschonden te houden.

Ook hier gaat er nog een woord van dank uit naar het OCMW, de opdrachtgever, het stadsbestuur en Fons Van Dam voor zijn professionele werfbegeleiding, en alle andere medewerkers. Na de toespraken mochten de aanwezigen tijdens de receptie vragen stellen aan de verantwoordelijken. Ook hier is een woord van dank aan de mensen die zorgden voor de hapjes en drank, zeker op zijn plaats.

Ik ben alvast tevreden met dit nieuwe prachtige stukje groen in mijn geboortestad Mechelen. Tijdens de receptie heb ik fantastische mensen leren kennen, die gezien hun leeftijd boekdelen te vertellen hadden over de geschiedenis van deze tuin en hun stad, de oudste bezoeker was trouwens 91 jaar. Van alle bezoekers heb ik hun verhalen met alle plezier aanhoord. Iedereen was zeer enthousiast over de vooruitgang van hun en onze stad Mechelen.

Datum bericht : 5 juni 2016
Afbeeldingen : Verschueren Eddy
Toespraken :
Koen Anciaux (schepen Sociaal Huis / OCMW voorzitter)
Marina De Bie (schepen van Natuur- en Groenontwikkeling)
Ontwerpbureau Stramien – Antwerpen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *