Mechelen, een blik vooruit

Nieuw boek over stadsvernieuwingsprojecten Mechelen

Heraangelegde pleinen, markten en straten, nieuwe parken, tuinen en vlieten hebben Mechelen een nieuwe, frisse aanblik gegeven. De komende jaren zet het stadsbestuur dat investeringsbeleid onverminderd verder, om ervoor te zorgen dat huidige en toekomstige inwoners kwaliteitsvol kunnen leven in een aantrekkelijke stedelijke omgeving. Een overzicht van de belangrijkste lopende en geplande infrastructuurprojecten ontdek je in een gloednieuw boek: ‘Mechelen, een blik vooruit’, dat volgende week in elke Mechelse brievenbus valt.

Het boek is opgedeeld in zes hoofdstukken die per domein vooruitblikken.
Ruimte om te wonen, de stad vormt een aantal gebieden om tot hedendaagse woonsites. In totaal zullen er tegen 2030 al zeker 5000 woningen bijkomen. Projecten zoals de Tinelsite, site Verbeemen, Zorro, Keerdok- en Eandissite en De Lepelaar op de Zoutwerf komen aan bod.

Spelend opgroeien: Mechelen wil zich verder ontwikkelen als dé kinderstad van Vlaanderen. Dat doen we door de komende jaren minstens 10 extra speelplekken in te richten, door het aanbod van kinderopvang uit te breiden, meer plekken te creëren in het onderwijs (o.a. in het basisonderwijs minstens 600 extra plaatsen tegen schooljaar 2018-2019), en jeugdverenigingen te blijven ondersteunen.

Aandacht voor iedereen via een slimme en inclusieve dienstverlening naar de burger, door in te zetten op veiligheid en met goede zorg jong en oud. Komende jaren investeren we bijvoorbeeld 60 miljoen euro in kwaliteitsvolle zorg: een nieuw woonzorgcentrum Hof van Egmont op de Hendrik Speecqvest, projecten die inzetten op kleinschalig wonen voor mensen met dementie, sociale woningen, verdere uitbreiding en versterking van de lokale dienstencentra, …

Dynamisch Mechelen haalt een aantal investeringen aan die inzetten op de vrijetijdsbeleving van Mechelaars, zoals het nieuw museum Hof van Busleyden en de bibliotheek in het Predikherenklooster.

Groene ademruimte toont, naast net opgeleverde parken, ook o.a. de plannen voor het dorpsplein van Hombeek, de Hendrik Speecqvest en het openleggen van de Binnendijle tussen de Kruidtuin en het Mechels Broek.

Vlot en snel onderweg: Mechelen zal blijven investeren in de heraanleg van straten, aangepaste fietsinfrastructuur, extra parkeerplaatsen en een spiksplinternieuw station.

Allemaal thema’s die Mechelaars aanbelangen. Om hen te betrekken bij de toekomstplannen van hun stad, krijgen zij volgende week een exemplaar van het boek in de brievenbus. Uit de Stadsmonitor weten we dat meer dan drie vierde van de Mechelaars fier zijn op hun stad. Ze vinden dat Mechelen de voorbije jaren veel aan uitstraling heeft gewonnen. Laten we verder surfen op dat elan.” vertelt Bart Somers

Datum bericht : 26 oktober 2016
Interview : Bart Somers (Burgemeester)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *