Hoviusstraat en Krankenstraat

Hoviusstraat in het Groot Begijnhof

De Hoviusstraat is vernoemd naar Matthias Hovius, aartsbisschop van Mechelen (1542-1620). Het is een smalle straat in het Groot Begijnhof van Mechelen. Ze loopt van de Conventstraat naar de Krankenstraat waar ze op het einde uitloopt op een hoge bakstenen zijmuur van de brouwerijHet Anker“.

De Hoviusstraat is een typisch straatbeeld met behouden begijnenwoningen, gelijktijdig gebouwd in de 17de eeuw na de inrichting van het begijnhof. De Hoviusstraat vind ik persoonlijk één van de meest idyllische straatjes in het Groot-Begijnhof.

Eén van de traditionele huizen en gevels is het huis met de naam Dansynsconvent. gesticht en gebouwd in 1644 door de zeer begoede jonkvrouw Isabella Danesin.  gelegen in de Hoviusstraat 1, op de hoek met de Conventstraat en voorzien van een ommuurde achtertuin aan het Fonteinstraatje.  Het interieur van de woning vertoont nog talrijke authentieke elementen, met als blikvanger een levensgrote muurschildering van een begijntje.

Convent der Tien Geboden

Het Convent van de Tien Geboden bevind zich in de Hoviusstraat 23 en is geschiedkundig één van de belangrijkste huizen in de Hoviusstraat. De verwoesting van het begijnhof buiten de muren tijdens de 16de-eeuwse godsdienstoorlogen leidde vanaf 1595 tot de uitbouw van een nieuw Groot Begijnhof in de binnenstad. Om de begijnen te steunen liet aartsbisschop Matthias Hovius fondsen na voor de bouw van een woning voor tien arme begijnen. Die werd in 1626 opgetrokken achter de infirmerie, als eerste huis in de pas aangelegde straat.

Aartsbisschoppelijk convent” of “Convent der Tien geboden“, is nu pastorie van het Groot Begijnhof, en opgericht in 1620. Merk vooral op de gevelsteen boven de deur het opschrift

t Convent van de thien gheboden alias aertsbischop convent gefondeert 27 Mey 1620 bij den hoochweerdichsten ende devruchticksten heere heer Mathias van den Hove aartsbisschop van Mechelen zaliger memorie” en de arduinen gevelsteen met jaartal 1620 in de rechterzijtrapgevel.

Rechthoekige deur waarboven witgeschilderde renaissancecartouche met genoemd opschrift, rondboognis met Onze-Lieve-Vrouwebeeld ter vervanging van Mozesbeeld dat verdween in 1797, en een bekronend wapenschild van Mathias van den Hove tussen twee engelen. Ommuurde tuin met nisjes.

Links merkt u naast de pastorie, aan de straatzijde, een gecementeerde tuinmuur gemarkeerd door laat-gotisch tudorboogdeurtje uit de eerste helft van de 16de eeuw in een zandstenen omlijsting met erboven een afdakje op houten daklijstbalkjes, eertijds een van de toegangen tot het Blijdenbergklooster.

Krankenstraat naast de Brouwerij

Aan de overzijde van pastorie bemerken we een rondboogpoort in Lodewijk XVI-stijl. Deze 18de eeuwse poort is eigenlijk afkomstig uit de Befferstraat, en is dan ook hier herbruikt. De rondboogpoort met monogram V.K in laurierkrans behoort tot het huisnr 11 uit de naastgelegen Krankenstraat.

De Krankenstraat noemde in de 16de eeuw het Tooverstraatken. De naam Krankenstraat is ontstaan uit het voormalige Krankenhuis dat zich destijds uitstrekte aan de rechterzijde. De linkerzijde is volledig ingenomen door Brouwerij Het Anker.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *