Militaire plechtigheid voor Kolonel Peter Philipsen

Personen Politiek

Mechelen hernieuwd Peterschap Leopoldsburg

Om 11 uur donderdagmorgen werd appel geblazen voor een Militaire Plechtigheid op de Grote Markt van Mechelen. Dit naar aanleiding van de aanstelling van Kolonel Peter Philipsen (53) als Commandant van CC Land te Leopoldsburg.

Militaire Plechtigheid op Grote Markt Mechelen
Foto Verschueren Eddy (Mechelen op zijn Best)

De stad Mechelen ging op 15 december 1961 een Peterschapsband aan met het toenmalige 5de Regiment Lansiers. De tradities van deze cavalerie zijn bij hun verhuis naar Leopoldsburg meegenomen, waarbij Mechelen peterstad is geworden van de eenheid.

Nieuwe commandant CC Land Leopoldsburg

Het Competentiecentrum Landcomponent afgekort CC Land, werd begin 2007 opgericht en is een tweetalige eenheid. CC Land is verdeeld over twee departementen die de professionele opleiding op zich nemen voor het kaderpersoneel van het Landcomponent. In Leopoldsburg gaat het om de Staf, het Centrum voor simulatie en het Detachement Tactiek Interwapen.

Nieuwe commandant CC Land
Foto Verschueren Eddy (Mechelen op zijn Best)

Het CC Land heeft tevens twee school Departementen onder haar bevel. Dat zijn achtereenvolgens het Departement Manoeuvre, opgericht in 2012, dat zich in Stockem (Aarlen) bevindt, en het Departement Genie in Amay, opgericht in 2007 en ontkiemt uit de vroegere Genieschool.

Voor de aanvang van de plechtigheid, werden alle genodigden, opgewacht door een Eredetachement, en ontvangen door Kolonel SBH Semal in de Keldermanszaal van het stadhuis. De gehele plechtigheid werd nauwgezet opgevolgd door Chef Defensie Generaal Marc Compernol. Daar kreeg iedereen de kans om het Gulden Boek te ondertekenen.

Veel belangstelling voor Militaire ceremonie

De gehele ceremonie werd muzikaal opgeluisterd door de ‘Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen’ (?), opgericht in 1832, onder leiding van dirigent Adjudant-Majoor Onderkapelmeester Hans Demeurisse. Tijdens de inplaatsstelling van de Troepen door Korpsadjudant Devriendt, stond er al heel wat volk langs de Grote Markt. Ondertussen werden alle genodigden verwacht op de tribune. Onder hen burgemeesters Bart Somers en Wouter Beke, Generaal Majoors en Luitenant Generaals van onder andere het Franse leger.

Militaire parade op Grote Markt stad Mechelen
Foto Verschueren Eddy (Mechelen op zijn Best)

Na de eerste schouwing van de Troepen, was het Kolonel Marc Semal die als eerste de mensen op de tribune toesprak, en de Kentekens van de Kampen Lagland en Elsenborn voorstelde. “Ik wil bedanken burgemeester Bart Somers voor het ter beschikking stellen deze prachtige Grote Markt” zegt Marc SernalUw aanwezigheid getuigt van de band met de leger natie en in het bijzonder de vorming van de wereld. Ik bedank ook mijn rechtstreekse chefs, voor hun geduld, aandacht en steun gedurende mijn commando

De legerchefs van morgen

Ook Marc Thys, vleugeladjudant van de koning en commandant van de landmacht gaf een steuntje in de rug van zijn vertrekkend collega “Ik weet dat het niet altijd makkelijk is uw eenheden te verlaten, om één van de departementen van CC Land te vervoegen” en vervolgt “Maar uw rol is primordiaal in de vorming van onze jonge kaders. U en u alleen zullen er voor zorgen dat de burger van vandaag het performante militaire kader van morgen wordt. En dit dankzij uw competenties en kennis om die aan de jongeren over te dragen. Wees overtuigd en trots want jullie zorgen voor de chefs van morgen. Felicitaties aan de stagiairs, proficiat voor het kiezen van deze prachtige job. Velen twijfelen, maar dat is niet nodig, jullie zijn goed genoeg, iedereen twijfelt, ongeacht de graad. Bijt op je tanden en geef niet op. En zie je iemand die het moeilijk heeft, biedt hem een schouder om te steunen”. Thijs voegt er nog aan toe dat ongeacht het gaat om een Belgische militair, vrijwilliger, onderofficier of officier, er steeds kwaliteitswerk wordt afgeleverd en besluit met mooie woorden aan Peter Philipsen.

Marc Thys, vleugeladjudant van de koning en commandant van de landmacht
Foto verschueren Eddy (Mechelen op zijn Best)

Peter, je verlaat een mooie basis, maar we moeten verder samenwerken. Het werk is nooit af. De wereld verandert continu, en ook wij moeten ons daar aan aanpassen, en klaar zijn als ze het ons vragen om daarop te reageren. Ik heb er alle vertrouwen in, mijn deur staat altijd open. Maar ik heb toch een extra opdracht, en dat is bewust zijn van de kwaliteit die we geven, en minder bescheiden zijn”. De Vleugeladjudant besluit “Om het in Genie termen te zeggen, ‘de hindernis is opgeruimd, ik denk dat we klaar zijn voor de receptie’”

Commandant Philipsen wil kwaliteit behouden

Kort daarop werd de hernieuwing van de Peterschapsakte door Marc Semal en Bart Somers bekrachtigd met een warme handdruk.

Naar Militaire waarden vroeg Marc Sernal, in het frans en nederlands, de erkenning van Kolonel SBH Peter Philipsen, waarna deze een laatste toespraak en schouwing van de manschappen deed.

Foto Verschueren Eddy (Mechelen op zijn Best)

Wij Belgen zijn vaak bescheiden, maar wij merken in de internationale omgeving dat wij zeer gewaardeerd worden voor de goede vorming die wij hebben” aldus Kolonel Peter Philipsen “Ik wil de vormingen dan ook op een hoogstaande kwaliteit houden, rekening houdende met de beperkingen die we vandaag hebben, tekorten aan budget en personeel, toch zorgen dat de kwaliteit die we vandaag hebben behouden blijft. En net daarom ben ik tevreden met de nieuwe job”.

Philipsen ruilt zijn job in het College Defensie te Brussel, waar hij verantwoordelijk was voor de vorming op niveau Hoofdofficier, naar de vorming van bijna alle professionele vormingen binnen dat kader.

Peter besluit ‘Defensie waar ik sinds 1985 in ben beland is nog altijd een unieke job, waar je in een ploeg speelt waarin iedereen kan leunen op iedereen. Vorig jaar nog heb ik in Afghanistan gezeten, dat zijn zaken die niet evident zijn, maar met goed gevormde mensen, die allemaal een goede spirit hebben, geraak je daar wel door, ook in moeilijke omstandigheden. En dat was mijn ambitie waarom ik gekozen heb voor Defensie

Militair Defilé op Grote Markt te Mechelen

Zoals het hoort werd de plechtigheid gevolgd door een afmars van de troepen, waarna een kort muzikaal intermezzo de manschappen de tijd gaf om zich te hergroeperen voor het slotmoment.

Foto verschueren Eddy (Mechelen op zijn Best)

Naar traditie werd de officiële plechtigheid besloten met het overhandigen van een geschenk en bloemen aan de echtgenote van Kolonel Peter Philipsen en Kolonel Marc Sernal. Na een Defilé en afscheid van de Emblemen werden alle genodigden verwacht op een receptie en lunch in de Keldermanszaal waar burgemeester Bart Somers nog enkele woorden tot de aanwezigen richtte. “Ik ben buitenstaander van het militair apparaat, maar ik begrijp wel de tradities” zegt Bart Somers

Ik ben een Mechelaar die nog jeugdherinneringen heeft aan de tijd toen hier nog kazernes waren, en ik de soldaten op straat zag in uniform. Nu leven we in een tijd met heel wat onveiligheid en internationale spanningen, en dan hebben wij een sterk defensieapparaat nodig. Ik vind het ook belangrijk dat jullie er altijd zijn bij plechtigheden in onze stad, en dat geeft klasse aan die evenementen en vieringen. En daar ben ik jullie zeer dankbaar voor”

Bekijk alle video’s op mijn YouTube kanaal hier.
Blijf op de hoogte en ‘Abonneer’ u gratis

Tot slot overhandigt onze burgervader een geschenkdoos Gouden Carolus Whisky Infused aan Marc Sernal met de woorden, “Een product van wereldklasse voor een commandant van wereldklasse” en besluit zijn toespraak met een tweede geschenkdoos van stadsbrouwerij Het Anker aan Kolonel Peter Philipsen “Met deze doos kan u de eerste dagen wat stoom aflaten. We weten dat we heel goed gaan samenwerken, en we zijn heel blij dat het prachtige werk dat door uw voorganger gedaan is, zal verder zetten in een positieve manier

Tekst, foto’s en video Verschueren Eddy voor Mechelen op zijn Best

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *