Onze-Lieve-Vrouwkoor te Mechelen

Onze-Lieve-Vrouwkoor van Mechelen

Het Onze-Lieve-Vrouwkoor is sinds jaren een vaste waarde in het Mechelse cultuurleven. Het Onze-Lieve-Vrouwkoor van onze stad Mechelen bestaat uit een Kinderkoor, Jongerenkoor en het Volwassenenkoor. Het Mechelse koor is geliefd, en dat merk je aan de talrijke optredens op tal van evenementen.

De historie achter het Mechelse koor

Reeds in de Middeleeuwen was er in de Onze-Lieve-over-de-Dijlekerk koormuziek te horen. De koormuziek in de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk is gedocumenteerd sinds 1390, maar het nu bestaande koor is de directe voortzetting van het knapenkoor d’Ons-Liev’-Vrouweknapen, dat op 29 december 1955 werd opgericht door onderpastoor Bob Peeraer, in die tijd een van de onderpastoors van de parochie.

De toenmalige organist van de kerk, Fil Denteneer, was medestichter. Er bestond in 1955 al een parochiaal mannenkoor, dat echter werd opgeheven in 1959; diegenen die herbegonnen, vormden de basis van de mannenafdeling van het OLV-koor. Al in 1964, nog tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, dat de facto een einde maakte aan het verbod op gemengde koren van, waren ook meisjes welkom in de Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk.

De drie groepen vormden uiteindelijk samen het Onze-Lieve-Vrouwkoor, al bleven zij nog lang ook apart optreden. Vanaf 1972 werd de indeling in groepen bepaald door leeftijd. Thans bestaat het Onze-Lieve-Vrouwkoor uit een kinderkoor (Kolor), een jongerenkoor (Koraal) en een volwassenenkoor (Vokalis).

Het koor was in 1997 laureaat van de Cultuurprijs van de stad Mechelen en verwierf in 2001 de Visser-Neerlandiaprijs voor zijn bijzondere inzet en verdienste voor de Nederlandse Taal-en Cultuurgemeenschap. In 2002 werd het koor op de provinciale koortornooien geklasseerd in de Ereafdeling.

O.L.V Kolor Kinderkoor

Het Kolor koor is voor de kleine zangers tussen 6 en 12 jaar, en zijn ingedeeld in twee groepen. De eerste groep Mini-Kolor is voor jongens en meisjes van het 1ste en 2de leerjaar. Maxi-Kolor zijn eveneens jongens en meisjes maar dan toegankelijk vanaf het 3de tot het 6de leerjaar.

Koraal Jongerenkoor

Dirigente Tina Vandenbussche heeft de leiding over Koraal. Dit koor is toegankelijk voor jongeren vanaf het eerste middelbaar. Hier leren de jonge zangers loepzuiver zingen en meerstemmigheid controleren, de lat ligt hier dus al veel hoger dan bij Kolor.

Vokalis Volwassenenkoor

Het Vokalis koor bestaat gemiddeld uit een 60 tal personen en wordt begeleid door dirigente Kristel Verpoten. Vokalis komt wekelijks samen om uiteraard te zingen, maar ook om nieuwe muzikale grenzen te op te zoeken. Het volwassenenkoor brengt een breed genre naar het publiek toe waaronder klassiek, jazz en moderne koorbewerkingen.

Het Onze-Lieve-Vrouwkoor Mechelen bestaat in 2016 reeds 60 jaar en dat moet gevierd worden. De drie koren Kolor (kinderkoor), Koraal (jongerenkoor) en Vokalis (volwassenenkoor) presenteren een eigen productie “A Midsummer Night’s Concert“. deze feesteditie gaat door op 23 april 2016 in het Sint-Romboutscollege.

Info : www.olvkoor.be
Adres : Gebroeders Verhaegenstraat 12 te Mechelen

Bron : Wikipedia, Cultuurraad Mechelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *