Nieuwe fase van start op Vesten Mechelen

Switch naar Fase 4B Nieuwe Vesten van start

Openbare Werken

Tegen de kerstvakantie is de tijdelijke inrichting van de Nieuwe Vesten over een afstand van om en bij de 5 km een feit. Het invoeren van éénrichtingsverkeer gebeurt in zes fases. Zowel de aannemers als de stad Mechelen proberen tijdens deze ingrijpende werken de hinder voor verkeer, conflicten voor voetgangers en fietsers zo mogelijk te beperken. 

Fase 4b verandert verkeersistuatie op Nieuwe Vesten in Mechelen
Fase 4b verandert verkeersistuatie op Nieuwe Vesten in Mechelen
Foto Verschueren Eddy (Mechelen op zijn Best/traveltopper)

Sinds augustus 2022 werken het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Stad Mechelen aan de vernieuwing van de Mechelse vesten, allereerst met de invoering van het eenrichtingsverkeer. 

Voorlopig loopt alles zoals gepland en zelfs zo dat men een week voorligt op de planning. Dat lijkt niet zoveel maar alle beetjes helpen, en voorliggen is nog altijd beter dan vertraging oplopen. De laatste fase gaan van start op 14 november die normaal zal lopen tot 16 december 2022. Vanaf dan schakelt men over naar fase 5 dat is Zwartzustersvest tussen Frederik De Merodestraat en Nekkerspoel” zegt Andy Frans.

Na een wiskundige en technische uitleg, zal ik trachten om wat ik heb opgevangen, in begrijpbare taal naar u over te maken. Wat ik heb geleerd is dat er bij een herinrichting van een ringweg en zijn complexiteit, met onnoemelijk veel zaken rekening moet gehouden worden. Gewoon autoverkeer, voetgangers en fietsers, hulpdiensten, openbaar vervoer, vrachtvervoer, uitzonderlijk vervoer, bewoners, en zeker niet onbelangrijk de bereikbaarheid van de handelszaken in het centrum. Daarbij komt nog het afstemmen op elkaar van de aannemers en De Nieuwe Vesten. Kortom, dit is een taak waar iedereen dagdagelijks constant mee bezig is waar Andy Frans het middelpunt is en waar alle communicatie binnenstroomt.

Switch aan Adegempoort

Maandag 24 oktober was ik uitzonderlijk vroeg uit de veren om poolshoogte te gaan nemen bij de switch van deelfase 4A naar 4B. Klokslag om  6.00 uur werd ik verwacht aan de werfkeet ter hoogte van de Centjesmuur. Na een korte kennismaking met de verantwoordelijken van o.a Bart Janssens (projectmanager AWV) en Nils Ottoy, (specialist verkeerskunde AWV), Patrick Princen (Schepen Openbare Werken), Andy Frans (Minder Hinder Coördinator Mechelen), , fietsten we voor de veiligheid onder begeleiding van de Mechelse gemotoriseerde politie naar het kruispunt Adegempoort.

Switch naar Fase 4b op Nieuwe Vesten stad Mechelen
Switch naar Fase 4b op Nieuwe Vesten stad Mechelen
Foto Verschueren Eddy

Bij deze switch heb ik het over het gedeelte Olivetenvest en Guido Gezellelaan tot aan Mc Donalds. Bij deze openstelling beschikken we terug over een enkel fietspad in beide richtingen. Richting Antwerpsepoort moet de markering van de busstrook nog duidelijk aangebracht worden. Gelijktijdig werd ook gestart met de werken aan het kruispunt van de Tinellaan met de Sint-Katelijnestraat. Met de switch van maandag betekent dit dat de zuidelijke helft van de vesten het komend weekend volledig afgerond zijn.

Wegenwerken aan Sint-Katelijnestraat
Foto Verschueren Eddy
Wegenwerken aan Sint-Katelijnestraat / Maurits Sabbestraat
Foto Verschueren Eddy

We hebben nu met deze fase switch de definitieve rijrichting van Mc Donalds naar Adegemstraat” vertelt Andy FransDe omgekeerde beweging is zoals op andere plaatsen op de vesten enkel voorzien voor De Lijn, taxi en hulpdiensten. Tegelijk zijn we ook geswitcht in fase 5 wat eigenlijk de noordelijke vest is. Tussen de Antwerpsepoort en de Goswin De Stassaertstraat daar blijft deze afgesloten tot 14 november waar bijkomend ook de Maurits Sabbestraat is aan toegevoegd”.

Bij het vervangen van de verkeerslichten kruispunt Maurits Sabbestraat, Sint-Katelijnestraat, is het voor de wegenwerkers geen eenvoudige taak om dit in veilige omstandigheden te doen. Vooral op dit kruispunt is er veel passage. Gelukkig heeft men beslist om de brug over de Afleidingsdijle voor gemotoriseerd verkeer af te sluiten. Maar dit is slechts een druppel op een hete plaat. Ik heb zelf vastgesteld dat er voor de wegenwerkers heel wat onveilige toestanden zijn. Bijvoorbeeld in de Sint-Katelijnestraat passeert alle verkeer rakelings langs de arbeiders. Het is dan ook aan de weggebruikers om rekening te houden met de arbeiders, door afstand te houden en snelheid te beperken.

Minder hindercoördinator Andy Frans bij de switch naar Fase 4B
Minder hindercoördinator Andy Frans bij de switch naar Fase 4B
Foto Verschueren Eddy
Goswin De Stassaertstraat afgesloten voor wegeniswerken De Nieuwe Vesten
Foto Verschueren Eddy

De Tinellaan zal dubbelrichting blijven maar dan wel met één rijstrook. De volgende fase is deze vanaf de Liersesteenweg tot einde Zwartzustersvest. Ook hier is het een tijdelijke indeling van de vesten waar men enigszins tijdens de werken verkeersproblemen verwacht. Het zal dan ook noodzaak zijn om het verkeer langs de Tangent te sturen.

Hoe zet je een verkeerslichtenregeling om in de praktijk?. 

Aan het kruispunt Maurits Sabbestraat – Sint-Katelijnestraat is het noodzakelijk dat de verkeerslichten aangepakt worden. Dat betekent dat er een rijrichting moet afgesloten worden om een vlotte doorstroming te kunnen garanderen. Ook op andere plaatsen op de vesten gaan verkeerslichten vernieuwd worden of vernieuwd zijn.  

Agentschap Wegen en Verkeer bij switch naar Fase 4 Nieuwe Vesten Mechelen
Agentschap Wegen en Verkeer bij switch naar Fase 4 Nieuwe Vesten Mechelen

AWV projectmanager Bart Janssens, geeft info mee dat dit echt wel nodig is als we weten dat het oudste verkeerslicht in Mechelen de respectabele leeftijd van 43 jaar bereikt heeft. Dat betekent dat deze verouderde verkeerslichten in principe niet kunnen aangepast worden aan de hedendaagse technologie. Ik zeg wel in principe, want in de praktijk is het wel mogelijk maar dan moet er gewerkt worden op de oude manier, draadjes knippen, solderen, … en dan is het nog af te wachten of het op een veilige manier zijn werk zal doen. 

Hedendaagse slimme of intelligente verkeerslichten werken met software die ervoor zorgen dat zowel gemotoriseerd verkeer maar ook voetgangers en fietsers bijvoorbeeld geen te lange files en dus bijkomende wachttijden moeten doorstaan. Gegevens verzamelen doet men door middel van o.a camera’s, sensoren, radars…. Met alle verzamelde gegevens is men in staat om verkeerslichten aan te sturen en alzo een doordacht verkeersplan te kunnen realiseren. Concreet betekent dit dat de systemen rekening houden met verkeersdrukte.

De zwakke weggebruiker

Wat ik als zwakke weggebruiker zelf ook al meermaals opgemerkt heb, is dat voetgangers en fietsers nog niet vertrouwd zijn met de ‘drukknoppen’. Hiermee kun je zelf bepalen om sneller de oversteek te maken. Let wel, er bestaan drukknoppen voor zowel een oversteekplaats voor voetgangers als voor fietsers. Hiermee bedoelt men dat zowel voetpaden als fietspaden ieder apart op drukte door ‘radars’ gescand zullen worden. Wanneer de eindfase van de herinrichting van de vesten ten einde is, zullen deze detectiesystemen steeds meer op punt gesteld worden.

Nieuwe fase van start op Vesten Mechelen
Nieuwe fase van start op Vesten Mechelen
Foto Verschueren Eddy
Drukknoppen voor voetgangers en fietsers om sneller groen licht te krijgen
Drukknoppen voor voetgangers en fietsers om sneller groen licht te krijgen
Foto Verschueren Eddy

Voor voetgangers en fietsers in de bebouwde kom bedraagt de wachttijd maximum 90 seconden. Deze tijd zal ook op het moment geëvalueerd worden of moet vastgehouden worden aan de vaste tijd, of bij bijvoorbeeld een grote groep mensen om het langer groen te houden. Wanneer u bij groen de straat oversteekt, en op dat moment wijzigt dit in oranje, dan heb je nog 30 seconden om uw oversteek te beëindigen. De opvallend felle rode kleur van de fietspaden, daar wordt op sociale media duchtig over geschreven. Men noemt dit ‘Triflex‘ wat een veilige ondergrond is door een combinatie van opvallende belijning en de juiste antislipwaarde.

Intelligente detectiesystemen

Voor de gewone burger is het soms moeilijk begrijpbaar waarom plots een bepaalde verkeersstroom langer groen licht krijgt dan de andere. De tijd dat de politieagent op het midden van een kruispunt het verkeer met ‘fluitje’ en fysiek met de ‘arm der wet’ gestrekt of in de lucht, alles in goede banen leidde, die behoort, behalve bij noodzaak’ al lang tot het verleden. Eigenlijk was de verkeersagent in die tijd al de voorloper van de intelligente systemen van vandaag. Ook hij of zij besliste uit ervaring hoe lang een verkeersstroom moest wachten.

Dit heeft allemaal te maken met vaste waarden die vastgelegd zijn wat men een cyclus noemt. Zo bedraagt de maximum tijd voor ‘groen licht’ 120 seconden. Daartussen zijn er tijdswaarden van 70 of 90 seconden. Met de nieuwe intelligente detectiesystemen kan hiervan afgeweken worden. Zo kan het zijn dat wanneer een straat in principe groen licht moet krijgen, en er is geen wachtend of aankomend verkeer of personen, dat het systeem beslist om de drukkere straat/weg langer groen te geven. 

Om dit te kunnen vaststellen maakt men gebruik van minstens twee detectiesystemen in de rijbaan. Die zullen dan bijvoorbeeld detecteren of er nog verkeer in aantocht is, op welke afstand van de verkeerslichten, aan welke snelheid, en dan razendsnel beslissen om op basis daarvan groen of rood licht te activeren. 

Verkeersproblemen worden nauwlettend opgevolgd

Integendeel van wat aan terechte of onterechte commentaar de ronde doet op sociale media, worden alle bewegingen in het verkeer wel nauwlettend opgevolgd en in statistieken bijgehouden. Dat betekent echter niet dat door inwoners gemelde en vastgestelde onregelmatigheden zomaar direct aangepast worden. Vooraleer men de software zal aanpassen, zal men evalueren hoeveel klachten of onregelmatigheden er binnenkomen. Pas na veelvuldige klachten en tekortkomingen zal men in overleg beslissen om de situatie aan te passen. 

Verkeerssituaties worden dagelijks nauwlettend opgevolgd
Foto Verschueren Eddy

Eenvoudig is dat niet, want dan moet bekeken worden of het oplossen van een probleem niet elders een ander probleem zal veroorzaken. Wij dienen er als gebruikers dan ook rekening mee te houden dat men hier niet over één dag ijs gaat maar dat dit enkele weken in beslag kan nemen alvorens een euvel verholpen zal zijn.

Tijdelijke inrichting ?

We lezen het allemaal wel op sociale media, één van de snelste media kanalen wereldwijd. Is dit nu een tijdelijke inrichting of niet ? Wel ja hoor ik, het is tijdelijk totdat er een definitieve inrichting komt. Er is wel een idee hoe het er definitief zal uitzien, maar op dit ogenblik lijkt het erg op het definitieve qua verkeersorganisatie. 

Switch De Nieuwe Vesten Fase 4a naar 4B
Video Verschueren Eddy

In de toekomst zal het definitieve er niet hetzelfde uitzien. Er zal veel meer groen zijn en het zal meer gestructureerd zijn. Als we kijken naar de omschakeling van tijdelijke naar definitieve inrichting, dan gaat alles er weer uit en weer in hoor ik bij de verantwoordelijken. “De tijdelijkheid zit hem in de inrichting en niet in de verkeerssituatie” verduidelijkt schepen Patrick Princen.

Waarschijnlijk op 14 november gaat dan de laatste grote fase van start, op de Zwartzustersvest. De Nieuwe Vesten is een baanbrekend project van Stad Mechelen en het Agentschap Wegen en Verkeer. De komende jaren wordt er werk gemaakt van een grondige vernieuwing van de Mechelse vesten, volgens nationale media, de enige centrumstad in Vlaanderen waar dit te verwezenlijken is. We maken plaats voor meer groen en water, voor fietsers en wandelaars en voor meer verkeersveiligheid. De vesten worden een plek waar je elkaar ontmoet, waar je ontspant, sport of speelt.

Vragen over De Nieuwe Veste ? Stel ze hier

Tekst, foto en video Verschueren Eddy (Mechelen op zijn Best/Traveltopper/Radio Opsinjoor)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *