Rik Wouterstuin opening

Rik Wouterstuin opening

Het kon geen betere keuze zijn dan op de “Dag van het Park” de Rik Wouterstuin voor te openen en voor te stellen aan het publiek. Het kleinste openbare tuintje met publieke toegang vanaf de Befferstraat en de Rik Woutersstraat, is opgedragen aan Rik Wouters (1882 – 1916)  Dat groene ruimtes creëren één van de doelstellingen is in Mechelen, was te merken aan de aanwezigheid van het bijna voltallig schepencollege van de stad Mechelen.

De tuin is er gekomen waar zeker wel nood is aan groen, en om te vergroenen, en bovendien ruimte te geven aan de kinderen uit de buurt om hier te komen spelen. We hebben het echt wel nodig om groene plekjes te creëren, waar het heerlijk vertoeven is. Dankzij deze huidige coalitie wordt er toch heel wat budget vrijgemaakt om dergelijke projecten te realiseren” zegt Marina De Bie (Groen)

Met een budget van rond de 400.000 € is de realisatie van de Rik Wouterstuin toch wel geslaagd te noemen. Schepen De Bie bracht ook nog een woord van dank uit aan Fons Van Dam, Diensthoofd Natuur- en Groenontwikkeling voor de stad Mechelen, voor zijn enorme inzet en medewerking om projecten als deze te kunnen verwezenlijken. Voorheen was deze plek, die trouwens eigendom is van de stad, enkel parking voor auto’s.

Mechelen is een stad ontstaan aan de Dijle. Door de getijdenwerking heeft de Dijle gezorgd dat er door schuring, kreken en vlieten ontstaan zijn in de binnenstad. De kreken en vlieten hebben er ook voor gezorgd dat er handel naar Mechelen kwam, maar zorgden ook voor de afvoering van het vuil uit de stad. Langs de vlieten ontstonden loskades, pleinen en steeds meer bebouwing. Later werden er riolen aangelegd, sluizen werden gebouwd aan de omleidingsdijle, en werden de vlieten steeds meer overbodig en gedempt, waarvan de laatste rond 1908” vertelt één van de ontwerpers van OKRA, het Nederlandse ontwerpbureau

Een vijftiental jaren terug kwam de tendens in Mechelen om terug open ruimten te herwaarderen, en vlieten open te leggen. Dit brengt terug meer groen in de stad, maar creëert ook nieuwe openbare plekken, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Met deze kleine “Rik Wouterstuin” heeft men een oase van rust kunnen creëren in het commerciële stadscentrum” vertelt de ontwerper verder.

Ter afsluiting van deze officiële opening van de Rik Wouterstuin, voegt Björn Siffer hier nog enkele zinnen aan toe. “Rik Wouters heeft tien jaar in de Rik Woutersstraat bij zijn ouders gewoond en geleefd.

De Rik Wouterstuin is een mooi voorbeeld van contrast net zoals Mechelen, waarvan hier al een mooi voorbeeld van de muurschildering van stadsartiest Gijs Vanhee, met een dynamiek die Rik Wouters altijd heeft uitgestraald. Ik ben blij dat Rik Wouters als icoon in Mechelen, zijn plaats heeft gekregen die hij verdiend, en dat het borstbeeld genaamd “Zelfportret van Rik Wouters” zeker op zijn plaats staat in deze tuin” voegt Björn Siffer (Groen) er graag aan toe.

Tevens wordt de aandacht gevestigd dat op het einde van augustus iedereen van harte welkom is op de tentoonstelling ter ere van Rik Wouters. Samen met Marina De Bie onthult Björn Siffer het borstbeeld van Rik Wouters

Deze stadstuin meet ongeveer 800 m2 en bevat een grasveld, bloemen, zitbanken en enkele speelelementen. Fietsstallingen voor een 25 tal fietsen zijn samen met camerabewaking voorzien aan de ingangen van de tuin..

Een deel van de historische overwelfde vliet “De Melaan”, is hier terug tot leven gewekt. De 60 cm diepe vliet, heeft verhoogde zitranden en waterplanten waar het heerlijk vertoeven is. Een hulde aan Rik Wouters, kunstenaar met Mechelse roots is gebracht door Gijs Vanhee, met een muurschildering gelijklopend aan de vliet, en achteraan de tuin een bronzen buste van de hand van Rik Wouters uit 1911.

De volgende openbare tuinen die officieel aan het publiek zullen voorgesteld worden zijn de Sinte-Mettetuin achter het sociaal huis, park Populierendreef achter de gevangenis en een park ter hoogte van de Oude Liersebaan.

Datum bericht : 29 mei 2016
Interviews :
Björn Siffer (schepen van Cultuur)
Marina De Bie (schepen Leefmilieu, Natuur- en Groenontwikkeling)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *