Spuihuis stad Mechelen

Watermolencomplex in ere hersteld

Erfgoed Gebouwen Toerisme

Dijle stroomt weldra aan beide zijden Spuihuis

De Binnendijle aan het Spuihuis ter hoogte van Zandpoortvest en ingang Kruidtuin wordt verder gerenoveerd. In het najaar zal het water van de Binnendijle opnieuw aan beide zijden van het Spuihuis doorstromen.

Foto Verschueren Eddy (Mechelen op zijn Best)

In 2014-2015 werd als eerste de zone tussen het molenhuis en het Spuihuis gerestaureerd. Wortelmassieven, aangeslibde aarde en puin werden voorzichtig uitgegraven zodat het water opnieuw ongehinderd kan doorstromen. In een tweede fase zal men kortelings de werken starten aan de zone aan de andere zijde van het Spuihuis. Ergens inde herfst zal dan aan beide zijden het water van de Binnendijle opnieuw aan beide zijden van het Spuihuis doorstromen.

Watermolencomplex krijgt opknapbeurt

Door de bouw van twee sluizen en de aanleg van de ‘Afleidingsdijle’ op een gedeelte van de oude stadsgracht destijds, kon het water van de Dijle met een boog rond de binnenstad lopen. Doorheen de tijd zijn deze zones echter dichtgeslibd. Steengruis en slib hebben zich vastgezet tussen de restanten van de natuurstenen sokkels. Geleidelijk groeiden de zones dicht met bomen en struiken. Hierdoor werd de Binnendijle een stilstaand water, maar niet voor lang meer.

Spuihuis stad Mechelen
Watermolencomplex waaronder het Spuihuis in ere hersteld in stad Mechelen
Foto Verschueren Eddy (Mechelen op zijn Best)

Het doel van de werken is om de leesbaarheid van het vroegere molencomplex te vergroten en de erfgoedwaarde van het als monument beschermde geheel verder te verhogen. Tegelijk vormen deze werken een mooi vervolg op het openleggen van de Binnendijle aan de Zandpoortvest”, zegt Koen Anciaux, als schepen van Monumenten.

De werken aan de sokkels zullen worden uitgevoerd door Bouwonderneming Janssens bvba in samenwerking met onderaannemer B&G Woningrenovatie, beiden uit Putte. De twee natuurstenen sokkels en de omliggende muren in baksteenmetselwerk worden waar nodig plaatselijk hersteld. Deze werken kosten ongeveer 76.000 euro, waarvan 20.000 euro gesubsidieerd wordt door de Vlaamse Overheid.

Watermolencomplex aan Binenndijle stad Mechelen
Foto Stad Mechelen

Eerder restaureerde de stad het molenhuis en het spuihuis zelf. Het houten spuihuis is, samen met het molenhuis, een restant van het grote watermolencomplex met wel zeven molens dat ontstond in de 15de eeuw, en werd sindsdien telkens aangepast aan de noden van de tijd.

Tekst en foto’s Verschueren Eddy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *