Ringweg stad Mechelen

Herinrichting van Ringweg stad Mechelen

Openbare Werken

Mechelen lanceert de Nieuwe Vesten (R12)

Als geboren Mechelaar heb ik de Vesten al meermaals van gedaante zien veranderen. Ook nu anno 2022 heeft de stad ‘baanbrekende plannen’ om onze vesten aangenamer, verkeersveiliger en groener te maken. De vraag is uiteraard, hoe zet je dit allemaal om in de praktijk.

Baanbrekend worden de Nieuwe Vesten in de stad Mechelen
Baanbrekend worden de Nieuwe Vesten in de stad Mechelen
Foto stad Mechelen

De voorbije maanden liet Stad Mechelen samen met Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters en het Agentschap Wegen en Verkeer een studie uitvoeren naar de mogelijkheden voor een herinrichting van de Vesten. Die studie resulteerde in een startnota die de invoer van eenrichtingsverkeer op die Vesten als beste scenario naar voren schuift. 

Het Mechelse stadsbestuur besliste op maandag 10 januari om vanaf augustus 2022 eenrichtingsverkeer in te voeren op de stadsring. Zo zal volgens de stad het evenwicht op de Vesten hersteld worden. Niet alleen het autoverkeer krijgt alzo een volwaardige plek maar creeert ook volop ruimte aan fietsers, voetgangers, openbaar vervoer, groen en water. 

Eenrichtingsverkeer op de Ringvesten vanaf augustus 2022

Concreet zal er van augustus tot december 2022 stapsgewijs eenrichtingsverkeer ingevoerd worden op de Vesten. Alle gemotoriseerd verkeer rijdt vanaf dan in één richting over de buitenste rijstroken. Op de ruimte die daardoor vrijkomt op de binnenste rijstroken zullen dubbelrichtingsfietspaden en fietsstraten aangelegd worden. Er komt eveneens een busbaan zodat de bus ongehinderd kan doorrijden. Ook voetgangers krijgen met deze aanpassingen overal meer plaats. De overige ruimte zal gebruikt worden om meer groen aan te planten en plekken te creëren voor spel, sport, ontspanning en ontmoeting. Verkeer dat de binnenkant van de Vesten wil bereiken zal dit moeten doen via de busbanen, fietsstraten of de parallelwegen. 

Zandpoortvest in stad Mechelen
Foto Verschueren Eddy

Doorgaand verkeer via de Tangent

Vanaf april 2022 zal het doorgaand verkeer gebruik maken van de tangent. Die zorgt vanaf dan voor een vlotte verbinding tussen de op- en afritten van de E19 en de N15 richting Putte en Heist-op-den-Berg. Op die manier neemt de stadsring opnieuw de rol op waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld was, namelijk die van verdeelweg naar de wijken en het centrum.

Tangent moet de Nieuwe Vesten in Mechelen ontlasten en leefbaarder maken
Tangent moet de Nieuwe Vesten in Mechelen ontlasten en leefbaarder maken
Op de foto links Schuttersvest. Rechts Leopoldstraat met achteraan nieuw treinstation met tangent
Foto stad Mechelen

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers zegt “Mechelen zette de afgelopen jaren in op een aangenamere en verkeersveilige binnenstad. Met het ambitieuze project de Nieuwe Vesten willen we nu ook de Vesten teruggeven aan de Mechelaar. We maken van de Vesten een groene, aantrekkelijke en aangename toegangspoort tot onze stad. Met 2.000 bomen, 5 hectare groen extra, een intelligent mobipunt met onder meer 50 parkeerplaatsen voor deelwagens, 51.000 vierkante meter ontharding; passen de Nieuwe Vesten perfect binnen het Lokaal Energie- en Klimaatpact dat streeft naar meer bomen, deelmobiliteit en ontharding met concrete doelstellingen.

Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters benadrukt het belang van dit project voor de verkeersveiligheid: “In het nieuw Vlaams Verkeersveiligheidsplan staat de actieve weggebruiker centraal en zo ook in dit project. Binnen het project ‘Nieuwe Vesten’ geven we de ruimte terug aan fietsers en voetgangers. Er komen brede, toegankelijke voetpaden en de fietspaden krijgen een belangrijke, zichtbare plek. Zo krijgen de actieve weggebruikers de veilige ruimte die ze verdienen en vormt dit een stimulans voor de Mechelaars om zich op een duurzame manier te verplaatsen.

Verschillende fases leiden naar definitieve vernieuwing

De vernieuwing van de Vesten wordt in verschillende fases uitgevoerd. Van augustus tot december 2022 zal de herinrichting uitgevoerd worden met behulp van tijdelijke ingrepen. Met verplaatsbare bloembakken, een opvallende strook verf, blokken op de weg, … zal reeds plaatsgemaakt worden om te fietsen, wandelen, spelen en ontspannen. Midden 2023 start dan de definitieve vernieuwing van de Vesten. Eind 2029 moeten de volledige Vesten vernieuwd zijn. 

Ringweg stad Mechelen
De Vesten in de stad Mechelen worden omgevormd tot eenrichtingsverkeer met meer groen en plaats voor fietsers en voetgangers
Op de foto links Keldermansvest. Rechts Tinellaan
Foto stad Mechelen

In het kort enkele verduidelijkingen door burgemeester en schepenen

Burgemeester Alexander Vandersmissen. “Deze werken betekenen het einde van een tijdperk. De Vesten zijn niet langer de harde barrière die de binnenstad inkapselt. Op de Nieuwe Vesten breken we de baan, waar dat mogelijk is, letterlijk open en gaan we ontharden. Baanbrekend is het dus in ieder geval wel. In totaal komt er 5 hectare groen bij, een oppervlakte vergelijkbaar met 2 keer de Kruidtuin. We planten daarbij ook 2000 nieuwe bomen aan. Kortom, we hertekenen de morfologie van onze stad ingrijpend.”

Schepen van openbare werken, natuurontwikkeling en klimaat Patrick Princen: “De Nieuwe Vesten is daarmee ook een belangrijk klimaatproject, een droom die werkelijkheid wordt. Dankzij de enorme ruimte die we vrijmaken door te ontharden en vergroenen, zorgen we dat alle Mechelaars en bezoekers kunnen genieten van meer groen en dus ook gezondere en koelere lucht. We verhogen daarnaast de infiltratie van regenwater. Allemaal duurzame klimaatingrepen waarmee we een historisch stukje Mechelen als groene boulevard teruggeven aan de Mechelaar. De Nieuwe Vesten geven onze stad letterlijk zuurstof.

Ringweg stad Mechelen wordt éénrichtingsverkeer met meer groen en plaats voor de zwakke weggebruiker
Ringweg stad Mechelen wordt Nieuwe Vesten
Foto stad Mechelen

Binnen het stadsproject ‘Klimaatwijken’ onderzoekt de stad bovendien of de Vesten kunnen ingezet worden in de aanleg van een warmtenet. Daarnaast zal duurzame mobiliteit gestimuleerd worden, niet alleen door het verbeteren van fiets-, voetgangers-, en businfrastructuur maar ook door nieuwe laadpalen voor elektrische wagens te voorzien. Zo zorgt men bij het stadsbestuur niet alleen voor extra stadsnatuur maar spelen de Nieuwe Vesten ook een belangrijke rol in het behalen van de klimaatdoelstellingen. 

Schepen van mobiliteit Vicky Vanmarcke :Dit project is daarmee een kantelmoment in ons streven naar een duurzaam mobiliteitsbeleid, een absolute voorwaarde om onze stad op een aantrekkelijke manier bereikbaar te houden. De Nieuwe Vesten wordt een Vlaams schoolvoorbeeld van hoe infrastructuur duurzaam verplaatsingsgedrag zal aansturen.

Grootschalige informatiecampagne 

Om iedereen goed te informeren over de Nieuwe Vesten rollen de stad en het Agentschap Wegen en Verkeer een grootschalige informatiecampagne uit. Reeds begin februari krijgen alle inwoners een folder in de bus en er is de website denieuwevesten.be. Op die website vinden bezoekers onder andere een routeplanner. Zo kunnen we als Mechelaars nu al nagaan hoe we ons na de invoer van het eenrichtingsverkeer met de fiets en auto moeten verplaatsen. Eind deze maand januari zullen ook de gedetailleerde plannen voor de tijdelijke herinrichting van de Vesten op die website beschikbaar zijn. Wie vragen heeft kan terecht op het nummer 0472 27 28 34 (op werkdagen van 9u tot 12u) of op denieuwevesten.be/contact. In maart voorziet men infosessies voor het brede publiek.

Informatiecampagne Nieuwe Vesten Mechelen
Foto stad Mechelen

Mechelaars hebben inspraak in de Nieuwe Vesten 

De Nieuwe Vesten moet een project worden voor maar ook door de Mechelaar. Al wie in Mechelen woont, werkt of studeert wordt de kans gegeven om mee na te denken over invulling van de vrijgekomen ruimte op de Vesten. De informatiecampagne zal uitmonden in een deelnametraject. Mechelaars die daar interesse in hebben, zullen mee kunnen nadenken over zowel de tijdelijke als de definitieve vernieuwing van de Vesten. Zo maken we samen onze stad.  Meer informatie hierover volgt via de folder, digitale nieuwsbrief en stadskanalen. 

Mijn conclusie en openstaande vragen : 

  • Zijn de Vesten aan vernieuwing toe ? Ja zeker wel. Vooral wat het autoverkeer betreft kan het beter. Maar dan stelt zich de vraag of de tangent wel degelijk de Vesten zal ontlasten. Eénrichtingsverkeer op een ring. Ik ben benieuwd of dit goed komt. Maar ok ik geef het het voordeel van de twijfel.
  • Voldoen de Vesten niet meer aan wat we vandaag als inwoners willen ? Dat lees ik graag in de commentaren onder dit artikel. Wat mij betreft voldoen ze wel maar is er wat opfrissing nodig. De fietspaden kunnen bijvoorbeeld verder aangepast worden als de vernieuwde rode stroken op de Van Benedenlei en Brusselpoort. Er kan een wandelpad naar voorbeeld van de Hendrik Speecqvest aangelegd worden tussen de bomen aan de Schuttersvest wat op zich al een mooi park kan zijn. En waarom is de ondertunneling van de Schuttersvest en Kardinaal Mercierplein van de kaart verdwenen ? 
  • En de vraag die heel wat Mechelaars zich stellen, wat zal het totale kostenplaatje van dit alles zijn ?
In 2021 maakte ik deze video over de Vesten in Mechelen. Deze zullen er als het goed gaat in 2029 helemaal anders uitzien.
ik vertel je graag meer in komende video’s! Mis ze niet !
In de tussentijd kun je je abonneren op het YouTube-kanaal ‘Samen op weg met Eddy’
Video Verschueren Eddy (Samen op weg met Eddy)

Tekst Verschueren Eddy – Foto’s Stad Mechelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *