Einde van fase 5 De Nieuwe Vesten bijna in zicht

Werken aan Mechelse Vesten gaan laatste fase in

Economie

Maandag 14 november eindigt fase 5 op de Tinellaan en start fase 6 op de Zwartzustersvest. Van 14 november tot en met 16 december werken Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en Stad Mechelen op de Zwartzustersvest. Dat is meteen de laatste fase van de werken voor het invoeren van het eenrichtingsverkeer op de hele Vesten. Om sluipverkeer te vermijden, worden er in de wijk Caputsteen op vier plaatsen knips ingevoerd en wordt de as Keizerstraat-Veemarkt-Biest enkelrichting voor autoverkeer richting centrum. 

Fase 4 en 5 aan Olivetenvest, Guido Gezellelaan en Tinellaan afgerond

Dit weekend eindigen de werken op de Tinellaan. Dat betekent dat vanaf maandag 14 november ook op dit gedeelte van de vesten de nieuwe verkeerssituatie geldt. De werken op de Olivetenvest en Guido Gezellelaan werden vorige week reeds afgerond. 

Het fietspad langs de Afleidingsdijle verdwijnt. Fietsers kunnen de fietsstraat (Frans Halsvest en Keldermansvest) langs het water gebruiken of het dubbelrichtingsfietspad aan de binnenkant van de vesten.

Zicht op Tinellaan vanaf Afleidingsdijle en Keldermansvest
Foto Verschueren Eddy
Keldermansvest Mechelen
Foto Verschueren Eddy

Op de Guido Gezellelaan en Olivetenvest rijdt het autoverkeer over twee rijstroken in de richting van de Koningin Astridlaan. Alleen bussen, taxi’s en hulpdiensten mogen nog in de omgekeerde richting over de Winketbrug rijden. Ook op de Tinellaan rijdt het autoverkeer in één richting over de twee buitenste rijstroken (van de Zwartzustersvest richting de N16). 

Aan de binnenkant van de Guido Gezellelaan en Edgar Tinellaan blijft er één rijstrook in omgekeerde richting (van de N16 naar de Zwartzustersvest). Autoverkeer kan hier doorrijden van de Antwerpsepoort tot de Liersesteenweg. Zo vermijd men sluipverkeer in de wijken Pennepoel en Nekkerspoel. 

De binnenstad bereiken of verlaten, gebeurt via die weg langs de Sint-Katelijnestraat, Goswin de Stassartstraat en Frederik de Merodestraat. De Goswin de Stassartstraat is dus terug open voor verkeer waardoor het niet meer nodig is om langs de Merodestraat of het Begijnhof de stad te verlaten. Net na de Merodestraat is er op de vesten een verkeersknip. Woningen op de Zwartzustersvest zijn bereikbaar via de Stompaertshoek.

Goswin De Stassartstraat terug open voor verkeer
Foto Verschueren Eddy

Alle info over de aangepaste verkeerssituatie is ook terug te vinden op www.denieuwevesten.be.

Fase 6 op de Zwartzustersvest van start

De werken van fase 6 op de Zwartzustersvest starten 14 november en duren vermoedelijk tot en met 16 december.

Schepen van mobiliteit, Vicky Vanmarcke: “De cirkel is bijna rond nu we de laatste fase ingaan. Bij de start van de werken wordt de Zwartzustersvest meteen eenrichtingsverkeer. De hele binnenstad blijft wel bereikbaar, al zal de aanrijroute voor sommige autobestuurders veranderen. Door de aanpassingen willen we doorgaand verkeer van de Vesten weren, en die enkel voor plaatselijk verkeer voorbehouden. Zo streven we naar een veilige, leefbare en aangename leefomgeving in onze stad.” 

Tijdens de werken zijn er verschillende maatregelen om het verkeer vlot en veilig te laten verlopen. Garages en parkeerplaatsen blijven uiteraard ook bereikbaar. De fietspaden op de Zwartzustersvest zijn tijdens de werken afgesloten. Fietsers volgen een omleiding via de Frans Halsvest. Oversteken aan de Merodestraat blijft mogelijk. Autoverkeer kan de stad tijdelijk niet inrijden via de Liersesteenweg en volgt een omleiding via de Eikestraat en Antwerpsesteenweg.

Aan het kruispunt Nekkerspoel zijn er afwisselend werken op de oversteekplaatsen aan de Keizerstraat en de Voochtstraat. Eens de oversteek naar de Keizerstraat is vernieuwd, verdwijnt de oversteek naar de Voochtstraat. Ook die over de N15 en Nekkerspoelstraat verdwijnen. Door het dubbelrichtingsfietspad aan de binnenkant van de vesten zijn die oversteekplaatsen niet meer nodig. Ook hier kan het autoverkeer tijdelijk de stad niet inrijden vanuit de Nekkerspoelstraat en volgt het een omleiding via de N15.

Schepen van openbare werken, Patrick Princen: “Met de nodige maatregelen houden we tijdens de werken kruispunt Nekkerspoel veilig voor iedereen. We voorzien de nodige signalisatie en begeleiding. Dit kruispunt is het meest complexe verkeersknooppunt op de vesten. De herinrichting van de vesten biedt ons de kans om dit kruispunt veiliger en leesbaarder te maken voor alle weggebruikers. In functie van de definitieve herinrichting bekijken we samen met AWV wel hoe we de doorstroming en veiligheid voor de voetgangers en fietsers nog kunnen verbeteren met bijvoorbeeld ruimere opstelstroken. Dat is een aandachtspunt dat uit de verschillende bevragingen ook al naar voren gebracht is.”

Nieuwe verkeerssituatie Keizerstraat en wijk Caputsteen

Met de invoering van de enkelrichting op de Zwartzustersvest zijn er ook meteen maatregelen nodig om sluipverkeer te vermijden in de binnenstad en de wijk Caputsteen.

Keizerstraat – Veemarkt – Biest wordt éénrichtingsverkeer
Foto Verschueren Eddy

De as Keizerstraat – Veemarkt – Biest wordt enkelrichting naar de Frederik de Merodestraat. De stad uitrijden gebeurt dan via de Frederik de Merodestraat. In de Keizerstraat kan je de stad alleen nog inrijden. Bussen blijven er wel in twee richtingen rijden. Tijdens de werken is het niet mogelijk om vanop de Zwartzustersvest door te rijden naar de Keizerstraat. Na de werken kan dit opnieuw. In de nacht van 13 op 14 november worden de nodige belijningen en aangepaste verkeersborden aangebracht in de Keizerstraat, Veemarkt en Biest. Zo kunnen die straten op 14 november overschakelen naar eenrichtingsverkeer. Tijdens deze werken is er geluidshinder voor de omwonenden en tijdelijke hinder voor het verkeer.

Op maandag 14 november worden ook vier verkeersknips in de wijk Caputsteen ingevoerd (zie kaartje onderaan). Dit is noodzakelijk om sluipverkeer door die wijk te vermijden. Door de knips kan het autoverkeer niet door de wijk van de Liersesteenweg naar de Grote Nieuwedijkstraat en Nekkerspoelstraat rijden of omgekeerd. Doorgaand verkeer gebruikt de R6. Aan de afrit E19 Mechelen-Noord is er een snelle verbinding met die R6. Voor fietsers en voetgangers wordt de wijk veiliger. Bovendien wordt door de verkeersknips in de Caputsteenstraat en Kleine Nieuwedijkstraat de oversteek van de fietsostrade veiliger en de woonstraten in de wijk Nekkerspoel rustiger.

Alle betrokken bewoners en handelaars krijgen een uitgebreide communicatie in de bus met uitleg en plannetjes over de aangepaste verkeerscirculatie. Andere Mechelaars wordt aangeraden de website www.denieuwevesten.be te raadplegen voor de meest recente informatie. We raden ook aan Waze te gebruiken voor de navigatie. Daarop vinden weggebruikers up-to-date informatie. Op de weg zelf voorzien we de nodige signalisatie.

“Wat de medewerkers van AWV, onze eigen stadsdiensten, politie, de betrokken aannemers de afgelopen maanden hebben klaargespeeld, is ongelofelijk. Op minder dan vijf maanden werden onze vesten klaargemaakt voor de toekomst. We zijn alle Mechelaars dankbaar voor het geduld en de medewerking om mee te bouwen aan een aangename en veilige stad van de toekomst. We nodigen iedereen uit om uit te tekenen hoe we de vrijgekomen ruimte op de vesten een nieuwe invulling gaan geven vanaf eind 2023”, besluiten schepenen Vanmarcke en Princen.

Tekst Stad Mechelen / Foto(s) Verschueren Eddy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *