Oude Melaan vliet stad Mechelen

Vliet Oude Melaan geopend

Natuur Openbare Werken

Blauwgroene verbinding tussen Zakstraat en Muntstraat

De vliet Oude Melaan tussen de Zakstraat en de Muntstraat is de achtste die opnieuw het daglicht ziet in het centrum van Mechelen. De werkzaamheden hebben ongeveer een jaar geduurd. Het finaal kostenplaatje bedraagt 832.320 euro excl.btw

Oude Melaan vliet met groene doorgang
De Oude Melaan vliet tussen Zakstraat en Muntstraat is geopend
Foto Verschueren Eddy (Mechelen op zijn Best)

De vliet heeft meerdere functies. Het is een extra buffer voor regenwater, zorgt voor verkoeling in de zomer en verhoogt de levenskwaliteit en beleving in de binnenstad. Een aangename, blauwgroene voetgangersverbinding tussen de Zakstraat en de Muntstraat maakt de heraanleg compleet. 

Green Leaf Award

Ons vlietenplan is gestart met het openleggen van de Melaan in 2007. Samen met de nieuwe parken en stadstuinen vormen de vlieten een ordenende richtsnoer in de toekomstvisie op de binnenstad. Omwille van de vele urbanistische voordelen hebben sommige van onze vlietenprojecten er ook voor gezorgd dat Mechelen meermaals in de prijzen is gevallen voor de optimalisatie van de publieke ruimte. Denk aan de prijzen voor Bruul-Botermarkt en Rik Wouterstuin. Het vlietenbeleid is ook een belangrijke pijler in het klimaatplan waarmee we vorig jaar de Green Leaf Award wonnen”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

Oude Melaan vliet stad Mechelen
Blauw-Groen verbinding naast oude Melaan Vliet tussen Zakstraat en Muntstraat
Foto Stad Mechelen

Alle vlieten in Mechelen opnieuw aan de oppervlakte brengen is moeilijk haalbaar, maar elke vliet die we kunnen realiseren is een grote meerwaarde. De laatste jaren zetten we ook in op vergroening van de vlieten, wat de biodiversiteit in de stad ten goede komt”, vertelt schepen van natuur- en groenontwikkeling Patrick Princen

Ook de vliet Oude Melaan tussen de Zak- en de Muntstraat heeft een groen karakter. Met drijvende planten, vaste planten aan de oevers en bomen langs het traject creëren we een blauwgroene stapsteen in ons grotendeels versteende historisch centrum.” besluit de Mechelse schepen.

Versteviging oude vliet

Onder de nieuwe betonnen vliet ligt de oude historische vliet. Deze werd rond 1910 ingebuisd en afgedekt. De oude vliet is een ter plaatse gestorte betonbuis met een diameter van ongeveer 2 meter. Na meer dan 100 jaar onder de grond was deze aan een renovatie toe. Dat gebeurde volgens de kousmethode in februari 2020, een duurzame techniek, waarbij een grote polyester ‘kous’ in de riool geplaatst wordt ter versteviging. De oude kademuren zijn gebleven. Met recuperatiesteen van de oude kademuren werd een nieuw stuk muur gebouwd, dat zichtbaar is aan de kant van de Zakstraat.

Weerspiegeling oude Melaan vliet Mechelen
Water weerspiegeling oude Melaan vliet Mechelen
Foto Verschueren Eddy (Mechelen op zijn Best)

De nieuwe vliet wordt gevoed met regenwater afkomstig van de Leermarkt en de Muntstraat. Via een pompstation op de Botermarkt wordt regenwater in de vliet Zakstraat gepompt. Van zodra de vliet vol is loopt het water over naar de vliet Muntstraat en van daar weer terug naar het pompstation. In de vliet Zakstraat zitten twee helofytenfilters. Dat zijn natuurlijke filters met behulp van bepaalde planten. Het water wordt door drie afzonderlijke pompen door de helofytenfilters opgepompt en terug in de waterpartij geloosd.

Water in Mechelen

De vliet Oude Melaan is de achtste die opnieuw het daglicht ziet in het centrum, al is er nog een negende locatie waar opnieuw water aan de oppervlakte is gekomen, met name de Binnendijle aan Thomas More.  Dit project maakt deel uit van het Europese Water Resilient Cities-project, dat historische steden weerbaarder wil maken tegen de gevolgen van de klimaatveranderingen.

Aannemer: Houwelyckx / Ontwerper: Okra – ARA

Tekst Verschueren Eddy Foto’s Verschueren Eddy / Stad Mechelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *