Groot Begijnhof stad Mechelen

Stadsgezicht Groot Begijnhof Mechelen

Erfgoed Toerisme

Mechelen stelt ontwerper aan voor opmaak beheersplan

Het Groot Begijnhof te Mechelen is beschermd als stadsgezicht. Van deze parel in onze historische binnenstad wenst de stad nu een beheersvisie op te maken voor de volgende jaren. Daarvoor is er een ontwerper aangesteld voor de opmaak van een beheersplan ‘stadsgezicht Groot Begijnhof’.

Rommelmarkt op Groot Begijnhof in de stad Mechelen
Foto Verschueren Eddy (Mechelen op zijn Best/Samen op weg met Eddy

Groot Begijnhof drie keer beschermd

Het Groot Begijnhof van Mechelen werd drie keer beschermd. In 1976 werd een deel beschermd als cultuurhistorisch landschap. In 1985 werd een ander deel beschermd als stadsgezicht. In 2012 werd een overkoepelende en uitgebreidere bescherming als stadsgezicht vastgelegd. Bovendien werd het Groot Begijnhof van Mechelen in 1998 beschermd als UNESCO-werelderfgoed, dit maakt deel uit van het dossier waarbij 13 Vlaamse begijnhoven als werelderfgoed werden erkend.

Stadsgezicht Groot Begijnhof in de stad Mechelen
Foto Verschueren Eddy

Hoe kijkt de stad naar de toekomst van het Groot Begijnhof ?

De stad wenst nu in te zetten op een toekomstvisie voor het Groot Begijnhof en zal daarom een beheersplan laten opmaken. Een beheersplan omvat een gebiedsgerichte visie die rekening houdt met alle aanwezige erfgoedvormen. 

Tevens zal in het beheersplan een aanzet worden gegeven van de ambitie van de stad om het Groot Begijnhof te vergroenen en er een kwalitatieve, duurzame en leefbare woonwijk van te maken. De site vereist een evenwicht in visies op erfgoed, wonen, groen en mobiliteit”, zegt Koen Anciaux als schepen van monumenten.

Stadsgezicht Groot Begijnhof Mechelen drie keer beschermd
Foto Verschueren eddy

Het college heeft beslist om Architectenbureau Maarten Dobbelaere bvba uit Gentbrugge aan te stellen als ontwerper voor de opmaak van het beheersplan. De offerte van Architectenbureau Maarten Dobbelaere bedraagt  90.387 euro voor ‘opmaak beheersplan’. De stad krijgt 20.000 euro onderzoekspremie van agentschap Onroerend Erfgoed voor de opmaak van het beheersplan.

Vanuit de analyse van de geschiedenis en de huidige toestand en de erfgoedwaarde van het beschermde stadsgezicht, ontwikkelt het beheersplan een visie op het beheer van het erfgoed voor de komende 24 jaar.  Het koppelt hieraan ook een reeks van maatregelen en werkzaamheden.

Mits een goedgekeurd beheersplan kunnen eigenaars van panden in het Groot Begijnhof in aanmerking komen voor een erfgoedpremie bij het agentschap Onroerend Erfgoed, voor specifieke in het beheersplan vermelde werken”, voegt de schepen van monumenten eraan toe.

Video over het Groot Begijnhof in de stad Mechelen
Video Verschueren Eddy
Ontdek nog meer video’s op mijn tv-kanaal Samen op weg met Eddy

Samen met de bewoners

“’Participatief werken’ geldt als uitgangspunt bij het opstellen van het beheersplan” zegt Rina Rabau Nkandu als schepen van participatie. Eigenaars en/of bewoners van de panden gelegen in het betreffende stadsgezicht Groot-Begijnhof zullen worden uitgenodigd op een informatiemoment. Hierin zal de nodige informatie wordt verstrekt over het beheersplan en de gevolgen voor de eigenaars en/of bewoners,

Bij de stad verneem ik dat de opmaak van het beheersplan ongeveer een jaar zal duren. Verwacht wordt dat het beheersplan begin 2023 door het agentschap Onroerend Erfgoed kan worden goedgekeurd.

Tekst stad Mechelen/Verschueren Eddy – Foto’s Verschueren Eddy (Mechelen op zijn Best/Samen op weg met Eddy)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *