Warm Welkom Weekend Mechelen

Toerisme maakt Mechelaars fier op hun stad

Toerisme

Toerisme Vlaanderen voerde in samenwerking met de kunststeden Antwerpen, Gent, Leuven, Mechelen en Brugge een tweejaarlijks bewonersonderzoek dat gepolst heeft naar de tevredenheid van bewoners wat betreft toerisme in hun stad. Dit onderzoek toont aan dat Mechelaars nog steeds heel fier op hun Dijlestad. De inwoners geven meer blijk van steun voor bestemmingstoerisme in vergelijking met de andere deelnemende kunststeden.

Kunststad Mechelen populair bij toeristen en inwoners
Foto Verschueren Eddy (Mechelen op zijn Best/Samen op weg met Eddy)

Samen met gaststad Gent communiceerde minister van toerisme Zuhal Demir vorige week de resultaten van een grootschalig onderzoek bij 5379 inwoners in de vijf Vlaamse kunststeden. Opvallend, maar onvermijdelijk, waren de extra vragen rond de impact van corona op het toerisme. De toeristische sector kreeg een klap en de eigen inwoners beleefden hun stad helemaal anders. 

In vergelijking met de andere bevraagde steden laat de Mechelaar tijdens de pandemie nog steeds een opvallend positieve houding zien ten aanzien van toeristen. Slechts 1 op 10 geeft aan een meer negatieve kijk te hebben naar toerisme als gevolg van corona. Bij de andere steden is dit gemiddeld 2 op 10.

Het vorige bewonersonderzoek dateert van 2019, wat een toeristisch topjaar was voor Mechelen. Daarna sloeg de coronapandemie stevig in en het bemoeilijkt nog steeds de normale gang van zaken voor de gehele toeristische sector”, vertelt Björn Siffer, schepen van toerisme. “Toch blijven we investeren, onze stad heeft enkele grote projecten lopen om zowel het kunsthistorische als het belevingstoerisme verder te cultiveren. We zetten voorts in op het herwaarderen van historisch erfgoed en werken aan nog meer groene rustplekken en minder gemotoriseerde mobiliteit in de stad.”

Het toerisme onderzoeksresultaat 

Het onderzoek geeft een bijna onveranderde en positieve houding weer ten aanzien van toerisme. Als het gaat op ‘steun aan toerisme’, ‘leefbaarheid’, ‘fierheid’ en ‘social empowerment’ tonen de percentages nagenoeg dezelfde score als uit het rapport van 2019. 

Shopping in Mechelen
Foto Verschueren Eddy
Winkelen in stad Mechelen is een beleving dankzij horeca en handelaars
Foto Verschueren Eddy

Zo vindt 83% van de bevraagde Maneblussers nog steeds dat hun stad een toeristische bestemming moet blijven. Bij de vraag of de Mechelaar zich betrokken voelt bij het toeristische beleid geeft het onderzoek zelfs een stijging van 10% weer in vergelijking tot de vorige studie bij bewoners uit Mechelen

Enkele algemene bevindingen laten zien dat bijna 70% van de bewoners uit de bevraagde steden aangeven dat toerisme op een positieve manier bijdraagt aan de levendigheid, uitstraling en de lokale economie van hun stad. Met 50% geven de bewoners aan dat het leven in de stad hierdoor duurder kan zijn en meer verkeersproblemen kan opleveren.

Warm aanbevolen

Aan het einde van het toeristisch onderzoek kregen de bewoners van de deelnemende steden de kans om enkele aanbevelingen mee te geven aan de beleidsmakers van hun stad. Deze aanbevelingen worden gebundeld in dertien algemeen geldende adviezen voor de vijf kunststeden. Bovenaan de lijst staat het advies om toerisme verder te blijven ontwikkelen om meerwaardezoekers aan te trekken. Als tweede punt wordt gesteld dat het bezoeken van attracties zoals musea en andere bezienswaardigheden blijvend gestimuleerd kan worden. De top drie wordt afgesloten met het advies om in te zetten op spreiding van toeristische bezoeken.

Mechelaars verwelkomen graag toeristen in hun stad
Foto Verschueren Eddy

Schepen van Toerisme en Cultuur Björn Siffer besluit “In onze stad tekenen we al langer een gezonde balans op als toeristische bestemming. We kennen geen overtoerisme. Dat maakt dat veel van onze inwoners voornamelijk de gunstige effecten zien en dat we hier verder op kunnen bouwen”.

Mijn conclusie. We zien inderdaad Mechelen groeien in de toerismesector. Uiteraard juich ik dit alleen maar toe. Toch heb ik kijkende naar andere steden in Europa enige angst wat eventueel massatoerisme en online verhuur platformen als AirBnb met zich kan meebrengen. Zo zie je in toeristische steden prijzen in de horeca en huur- en huizenprijzen stijgen, en dat is niet zomaar te verwaarlozen. Hebt u ook een mening op dit toerisme onderzoek, dan is uw reactie welkom onderaan dit artikel of op mijn facebook pagina ‘Mechelen op zijn Best’. 

De volledige resultaten van het onderzoek naar toerisme in Kunststeden in Vlaanderen kan u via deze link bekijken https://toerismevlaanderen.be/sites/toerismevlaanderen.be/files/assets/documents_KENNIS/onderzoeken/Samenvatting_bewonersstudies_5_kunststeden.pdf

Video Verschueren Eddy

Tekst Stad Mechelen/Verschueren Eddy – Foto’s Verschueren Eddy (Samen op weg met Eddy/Mechelen op zijn Best)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *